Uczniowie z niepełnosprawnością należą do tych, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku lockdownu spowodowanego przez COVID-19 w Europie i na świecie. Proces adaptacji, przez który przechodzili wszyscy uczniowie, był dla nich jeszcze trudniejszy, ponieważ w wielu przypadkach zostali pozbawieni kluczowego kontaktu z rówieśnikami i wsparcia pedagogicznego, które otrzymywali wcześniej.

Zamknięcie szkół pozbawiło uczniów z niepełnosprawnością kontaktu z rówieśnikami oraz, niestety, wsparcia pedagogicznego, z którego korzystali wcześniej. Sytuacja ta odcisnęła piętno zarówno na dzieciach, jak i na ich rodzinach, które często czuły się opuszczone.

Bazując na tym doświadczeniu, niektóre organizacje europejskie przystąpiły do projektu, którego celem jest zapewnienie w ciągu dwóch lat w całej Europie odpowiedniej metodologii i wsparcia informatycznego, aby pomóc osobom zmuszonym do udziału w edukacji zdalnej. Dlatego uczestnikami projektu są osoby z niepełnosprawnością lub o specjalnych potrzebach, ich rodziny, nauczyciele wspomagający na wszystkich poziomach, terapeuci i operatorzy.

Europejski projekt SUCCESS opiera się na sześciu oficjalnych partnerach i pięciu stowarzyszonych, z łącznie siedmiu krajów UE. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), polskie centrum badawczo-rozwojowe ICT jest koordynatorem projektu i głównym partnerem technologicznym. Casa Santa Rosa, włoskie centrum rehabilitacji z siedzibą w Rzymie i część międzynarodowej organizacji charytatywnej, pełni rolą między łącznika pomiędzy działaniami projektowymi a osobami z niepełnosprawnością, ich rodzinami i opiekunami.

Uniwersytet Rzymski La Sapienza (Włochy), Narodowy Uniwersytet Technologiczny w Atenach (Grecja), Instytut Politechniczny w Porto (Portugalia) oraz Litewski Uniwersytet Nauk Medycznych (Litwa) są partnerami akademickimi projektu ze względu na ich powiązania z:

  1. szkołami, poprzez swoją instytucjonalną rolę jako organizatorów kształcenia nauczycieli,
  2. opiekunami, poprzez swoje szpitale i uczelnie medyczne oraz instytucjonalne programy rehabilitacji w szkołach rehabilitacyjnych,
  3. sektorem ITC, który zastosował się do innowacji ze względu na swoją działalność badawczą w tej dziedzinie.

Cztery inne uniwersytety z Hiszpanii dołączyły do ​​projektu już po jego rozpoczęciu, jako partnerzy stowarzyszeni: Uniwersytet Autonomiczny w Madrycie, Uniwersytet w Granadzie, Uniwersytet w Salamance, Uniwersytet Króla Juana Carlosa i Uniwersytet w Kordobie.

W efekcie GEANT (Holandia), paneuropejska sieć badawczo-edukacyjna, również wsparła tę inicjatywę.

Poniżej krótki wywiad z koordynatorem projektu, Michałem Zimniewiczem:

– Jak nazywa się projekt i dlaczego?

 – Ponieważ projekt ma charakter międzynarodowy, angielska nazwa brzmi „Wsparcie sukcesu dla wszystkich – Zasady projektowania uniwersalnego w nauczaniu online dla uczniów z niepełnosprawnościami”. Tak więc dla przyjaciół nazywa się SUCCESS.

 – Jaki jest cel projektu?

 – Projekt zakłada stworzenie platformy cyfrowej dostosowanej do potrzeb uczniów. Oraz zamieszczenie na niej tworzonych ad hoc przewodników metodycznych

 – Kiedy rozpoczyna się projekt?

 – Projekt już się rozpoczął: 30 marca nastąpił oficjalny start, a Ty możesz dołączyć do niego wchodząc na stronę SUCCESS4ALL.EU

– Jak długo będzie trwał?

 – Dwa lata, ale stworzone zasoby będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich przez co najmniej kolejne trzy lata. Uważam, że jest to doskonała okazja, aby stworzyć coś znaczącego i korzystnego dla nas wszystkich, którzy wspólnie myślą o dobrobycie tych, którzy mają mniej szczęścia: mówię o rodzinach, terapeutach, operatorach i nauczycielach.

– Dlaczego projekt jest tak ważny?

– SUCCESS chce pomóc każdej osobie w odniesieniu sukcesu na swój sposób i spokojnym życiu. Projekt skupia wszystkich ludzi, którzy wchodzą w interakcję z tą grupą uczniów, aby zbudować coś łatwego w użyciu, z interfejsem korzystającym z ich języka. Pomożemy zarówno tym, którzy mieszkają w bogatym kraju, jak i tym, którzy mieli mniej szczęścia, bo niepełnosprawność nie zna granic ani nie dyskryminuje ze względu na zasobność portfela.

– Kim są odbiorcy tego projektu?

– Jest on skierowany do ośrodków takich jak nasz, gdzie wspieramy wiele dzieci o specjalnych potrzebach lub z niepełnosprawnościami. Po drugie, jest skierowany do rodziców, z którymi dialog i współpraca są ciągłe. Po trzecie, ma na celu wsparcie nauczycieli, którzy mają trudne zadanie do wykonania – integrację dzieci w klasach. Po czwarte,  jest on skierowany do wszystkich nauczycieli, ponieważ pomoc osobom o specjalnych potrzebach oznacza pomoc wszystkim. I wreszcie, jest skierowany do operatorów i terapeutów, którzy pomagają zarówno rodzinom, jak i nauczycielom. Wszyscy oni mają ten sam cel: pomagać potrzebującym.

 – W jaki sposób inni ludzie mogą uczestniczyć w projekcie?

 – Wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w projekcie, mówiąc nam, jak możemy im najlepiej pomóc, doświadczając tego, co zamierzamy zbudować, oferując swoją ewentualną gotowość do współpracy: wejdź na stronę internetową (www.success4all.eu) lub napisz do nas na adres contact@success4all.eu. Odpowiemy w Twoim języku.

– Ale jesteście dopiero na początku, czy odniesiecie sukces?

 – Jestem pewien, że odniesiemy sukces. Wszyscy partnerzy to wspaniałe organizacje i wszyscy jesteśmy przekonani o słuszności tego, co robimy.

Skip to content