Opis projektu SUCCESS

Międzynarodowy projekt SUCCESS – „Wspieranie sukcesu dla wszystkich – Zasady projektowania uniwersalnego w nauczaniu online dla uczniów z niepełnosprawnościami” – jest finansowany w ramach umowy Programu ERASMUS + numer 2020-1-PL01-KA226-SCH-095777. Projekt realizowany jest od marca 2021 do lutego 2023 roku.

Projekt dostarcza aplikacje internetowe (takie jak platforma edukacyjna, strona internetowa i inne) głównie dla uczniów niepełnosprawnych, ich nauczycieli, opiekunów i terapeutów. Projekt komunikuje się również z takimi grupami docelowymi na różne sposoby, aby osiągnąć swoje cele badawcze.

Zakres niniejszej informacji o polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa kryteria i warunki, na jakich projekt SUCCESS gromadzi, przetwarza, przechowuje i przekazuje dane osobowe, sposób zapewnienia poufności takich informacji, a także wszelkie przepisy i / lub regulacje wdrożone lub uchwalone zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. Do komunikowania się z Tobą za pośrednictwem e-maili, biuletynów, kwestionariuszy itp.
  1. Nazwa
  2. Adres e-mail
  3. Preferowany język
  4. Rola – taka jak uczeń, nauczyciel, opiekun, terapeuta itp.
  5. Afiliacja (szkoła, instytucja itp.)
 2. Do tworzenia i utrzymywania profilu użytkownika w naszych aplikacjach internetowych
  1. Dane jak wyżej, ale także:
  2. Pseudonim, nazwa użytkownika
  3. Zdjęcie profilowe
  4. Efekty uczenia się i inne dane, które zdecydujesz się udostępnić za pośrednictwem naszych aplikacji internetowych
 3. Do konserwacji aplikacji i ze względów bezpieczeństwa
  1. Ciasteczka
  2. Adres IP
  3. Dostęp do daty i godziny
  4. Zapis (log) działań podjętych w aplikacjach

Podanie powyższych informacji jest konieczne i jeśli zdecydujesz się nie podawać określonych informacji, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych usług lub uczestniczyć w niektórych czynnościach.

Administrator danych

Cel i sposób przetwarzania Twoich danych określa sześciu współadministratorów danych z różnych krajów europejskich. Każdy administrator danych określił swój punkt kontaktowy.

Współadministratorzy danych i ich punkty kontaktowe to:

 1. INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ul. Z. Noskowskiego 12-14, 61-704 Poznań, Polska (PCSS). Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. +48 61 8582044, email: dpo@ibch.poznan.pl
 2. Casa Santa Rosa Istituto delle Figlie Santa Maria della Divina Provvidenza, Via Appia Antica 203, 00178 Roma, Włochy (CSR). Kontakt email: marco.montanari@uniroma1.it
 3. INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO, Rua dr Roberto Frias 712, 4200-465 Porto, Portugalia (IPP). Kontakt do inspektora ochrony danych: email: dpo@ipp.pt
 4. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma, Włochy (URoma). Kontakt email: stefano.lariccia@uniroma1.it
 5. LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLU UNIVERSITETAS, A Mickeviciaus Gatve 9, 44307 Kowno, Litwa (LSMU). Kontakt do inspektora ochrony danych: email: duomenų.sauga@lsmu.lt
 6. KRAJOWY UNIWERSYTET TECHNICZNY W ATENACH – NTUA, Heroon Polytechniou 9 Zographou Campus, 15780 Athina, Grecja (NTUA). Kontakt do inspektora ochrony danych: email: drig@central.ntua.gr

Podstawa prawna

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

– jeśli masz 16 lat lub więcej – Twoja zgoda;

– jeśli masz mniej niż 16 lat – zgoda wyrażona przez osobę sprawującą władzę rodzicielską nad Tobą.

Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na dostarczeniu użytkownikom rozwiązania technicznego umożliwiającego im korzystanie z naszych aplikacji internetowych (na podstawie dobrowolnej decyzji każdego użytkownika) oraz utrzymaniu administracyjno-bezpieczeństwa aplikacji, co nie jest nadrzędny wobec interesów lub podstawowych praw i wolności użytkownika (osoby, której dane dotyczą).

Kiedy i jak udostępniamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe w razie potrzeby będą udostępniane podmiotom trzecim, które stosują te same praktyki i wdrożyły wymogi bezpieczeństwa i ochrony danych, aby zapewnić odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe w razie potrzeby mogą być również przekazywane do państwa trzeciego, ale tylko do stron trzecich, które stosują odpowiednie zabezpieczenia, takie jak zatwierdzone mechanizmy certyfikacji lub standardowe klauzule ochrony danych.

Ze względu na charakter używanych aplikacji niektóre dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail) mogą być widoczne dla innych użytkowników aplikacji (np. Twoje imię i nazwisko oraz Twoje posty na forum).

Przechowywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane co najmniej do zakończenia projektu (obecnie planowane na luty 2023 r.) Lub tak długo, jak będą świadczone usługi aplikacji internetowej (obecnie planowane co najmniej rok od zakończenia projektu). Po tym okresie Twoje dane osobowe będą zanonimizowane i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, stosujemy następujące środki:

– Minimalizacja i pseudonimizacja gromadzonych przez nas danych osobowych;

– Wielowarstwowe zapory sieciowe, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu z zewnątrz;

– Zarządzanie, ograniczanie i kontrolowanie dostępu do danych osobowych;

– Kopie zapasowe i redundancja;

– Regularne testowanie skuteczności wdrożonych środków;

– Bezpieczeństwo i szyfrowane kanały komunikacji.

Twoje prawa

Masz prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych;
 2. poproszenia nas o sprostowanie informacji;
 3. cofnięcia zgody / zgody rodziców co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. żądania usunięcia swojego konta i danych tutaj.

Z praw tych można skorzystać, kontaktując się z jednym z punktów kontaktowych wymienionych w sekcji „Administrator danych”.

Dodatkowo masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego z dowolnego kraju wymienionego w sekcji „Administrator danych”.

Aktualizacje informacji o polityce prywatności

Niniejsza informacja o prywatności może być od czasu do czasu przeglądana i aktualizowana – w takim przypadku informacja o prywatności będzie oznaczona jako „Zmieniona (data)”. Pierwsza wersja niniejszego zawiadomienia powstała w maju 2021 roku.

Skip to content