Περιγραφή του έργου SUCCESS

Το διεθνές έργο SUCCESS- «Υποστήριξη της επιτυχίας για όλους – Καθολικές αρχές σχεδιασμού στην ψηφιακή μάθηση για μαθητές με αναπηρία» – χρηματοδοτείται με τον αριθμό προγράμματος ERASMUS + με αριθμό 2020-1-PL01-KA226-SCH-095777. Το έργο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Μαρτίου 2021 και του Φεβρουαρίου 2023.

Το έργο παρέχει διαδικτυακές εφαρμογές (όπως μια πλατφόρμα μάθησης, έναν ιστότοπο κ.λ.π.) κυρίως για μαθητές με αναπηρίες, τους δασκάλους τους, τους φροντιστές και τους θεραπευτές. Το έργο επικοινωνεί επίσης με τις συγκεκριμένες με διάφορους τρόπους για την επίτευξη των ερευνητικών του στόχων.

Σκοπός της εφαρμογής Πολιτικής Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τα κριτήρια και τους όρους υπό τους οποίους το έργο SUCCESS συλλέγει, επεξεργάζεται, αποθηκεύει και μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα, πώς διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών καθώς και κάθε νόμος ή / και κανονισμός που εφαρμόζεται ή θεσπίζεται σύμφωνα με το GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό;

Θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 1. Για επικοινωνία μαζί σας μέσω email, ενημερωτικών δελτίων, ερωτηματολογίων κ.λπ.
  1. Ονομα
  2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  3. Προτιμώμενη γλώσσα
  4. Ρόλος – όπως μαθητής, δάσκαλος, φροντιστής, θεραπευτής κ.λπ.
  5. Συνεργασία (σχολείο, ίδρυμα κ.λπ.)
 2. Για τη δημιουργία και τη διατήρηση του προφίλ χρήστη σας στις διαδικτυακές εφαρμογές μας
  1. Τα δεδομένα όπως παραπάνω, αλλά επίσης:
  2. Ψευδώνυμο, όνομα χρήστη
  3. Εικόνα προφίλ
  4. Μαθησιακά αποτελέσματα και άλλα δεδομένα που αποφασίζετε να κοινοποιήσετε μέσω των διαδικτυακών εφαρμογών μας
 3. Για συντήρηση εφαρμογών και για λόγους ασφαλείας
  1. Cookies
  2. Διεύθυνση IP
  3. Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης
  4. καταγραφή (log) των ενεργειών που πραγματοποιούνται εντός εφαρμογών

Η παροχή των παραπάνω πληροφοριών είναι απαραίτητη και εάν επιλέξετε να μην παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή να συμμετάσχετε σε συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Ελεγκτής δεδομένων

Ο σκοπός και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων σας καθορίζονται από έξι κοινούς ελεγκτές δεδομένων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Κάθε ελεγκτής δεδομένων έχει τα δικά του στοιχεία επικοινωνίας.

Οι κοινοί ελεγκτές δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους είναι τα εξής:

 1. INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Κέντρο υπερυπολογιστών και δικτύωσης του Πόζναν, ul. Z. Noskowskiego 12-14, 61-704 Πόζναν, Πολωνία (PSNC). Επικοινωνία με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων: τηλ. +48 61 8582044, email: dpo@ibch.poznan.pl
 2. Casa Santa Rosa Istituto delle Figlie Santa Maria della Divina Provvidenza, Via Appia Antica 203, 00178 Roma, Ιταλία (CSR). Email επικοινωνίας: marco.montanari@uniroma1.it
 3. INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO, Rua dr Roberto Frias 712, 4200-465 Πόρτο, Πορτογαλία (IPP). Επικοινωνία με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων: email: dpo@ipp.pt
 4. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma, Ιταλία (URoma). Email επικοινωνίας: stefano.lariccia@uniroma1.it
 5. LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLU UNIVERSITETAS, A Mickeviciaus Gatve 9, 44307 Κάουνας, Λιθουανία (LSMU). Επικοινωνία με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων: duomenų.sauga@lsmu.lt
 6. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΕΜΠ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Ζωγράφου, 15780 Αθήνα, ΕΜΠ. Επικοινωνία με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων: drig@central.ntua.gr

Νομική βάση

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία με βάση:

 • εάν είστε 16 ετών και άνω – η συγκατάθεσή σας
 • εάν είστε κάτω των 16 ετών – η συγκατάθεση που παρέχεται από τον κάτοχο της γονικής μέριμνας για εσάς.

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το νόμιμο συμφέρον που συνίσταται στην παροχή στους χρήστες τεχνικής λύσης που τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές εφαρμογές μας (βάσει εθελοντικής απόφασης κάθε χρήστη), καθώς και τη συντήρηση (διοικητική και ασφαλείας) των εφαρμογών που δεν είναι αντικαθίσταται από τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του χρήστη (υποκείμενο δεδομένων).

Πότε και πώς κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν είναι απαραίτητο, θα κοινοποιούνται σε τρίτους, που ακολουθούν τις ίδιες πρακτικές και έχουν εφαρμόσει τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας δεδομένων για να διασφαλίσουν την κατάλληλη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν είναι απαραίτητο, μπορεί επίσης να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα, αλλά μόνο σε τρίτους που εφαρμόζουν κατάλληλες διασφαλίσεις όπως εγκεκριμένους μηχανισμούς πιστοποίησης ή τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων.

Λόγω της φύσης των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται, ορισμένα δεδομένα (όνομα και email) ενδέχεται να είναι ορατά σε άλλους χρήστες των εφαρμογών (π.χ. το όνομά σας και οι δημοσιεύσεις σας σε ένα φόρουμ).

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έργου (επί του παρόντος σχεδιάζεται για τον Φεβρουάριο του 2023), ή εφόσον παρέχονται οι υπηρεσίες διαδικτυακών εφαρμογών (επί του παρόντος προγραμματίζονται τουλάχιστον ένα έτος από τη λήξη του έργου). Μετά από αυτήν την περίοδο τα προσωπικά σας δεδομένα θα ανωνυμοποιηθούν και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Ασφάλεια

Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε εφαρμόσει τα ακόλουθα μέτρα:

 • Ελαχιστοποίηση και ψευδωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε.
 • Πολλαπλά στρώματα τείχους προστασίας για την αποφυγή της μη εξουσιοδοτημένης εξωτερικής πρόσβασης.
 • Διαχείριση, περιορισμός και έλεγχος της πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
 • Τακτική δοκιμή της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων
 • Ασφάλεια και κρυπτογραφημένα κανάλια επικοινωνίας.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα:

 1. να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας,
 2. να ζητήστε να διορθώσουμε τις πληροφορίες σας,
 3. να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας /γονική, κάτι που δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή,
 4. να ζητήστε τη διαγραφή του λογαριασμού και των δεδομένων σας εδώ.

Αυτά τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν επικοινωνώντας με οποιοδήποτε από τα σημεία επαφής που αναφέρονται στην ενότητα «Ελεγκτής δεδομένων».

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή από οποιαδήποτε από τις χώρες που αναφέρονται στην ενότητα «Ελεγκτής δεδομένων».

Ενημερώσεις ειδοποίησης απορρήτου

Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου μπορεί να αναθεωρείται και να ενημερώνεται κατά καιρούς – σε αυτήν την περίπτωση η ειδοποίηση απορρήτου θα φέρει την ένδειξη “Αναθεωρημένη (ημερομηνία)”. Η αρχική έκδοση αυτής της ειδοποίησης δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2021.

Μετάβαση στο περιεχόμενο