SUCCESS projekto aprašymas

Tarptautinis projektas „SUCCESS“ –  „Sėkmės visiems palaikymas – universalaus dizaino principai skaitmeniniame neįgalių studentų mokymesi“ – finansuojamas pagal ERASMUS + programos sutartį Nr. 2020-1-PL01-KA226-SCH-095777. Projektas vykdomas nuo 2021 m. kovo iki 2023 m. vasario.

Projektas sukurs žiniatinklio programas (pvz., Mokymosi platformą, svetainę ir kitas), skirtas neįgaliems mokiniams, jų mokytojams, globėjams ir terapeutams. Projektas taip pat įvairiai bendrauja su išvardintomis tikslinėmis grupėmis, kad pasiektų savo mokslinių tyrimų tikslus.

Šio Privatumo Pranešimo taikymo sritis

Šis Privatumo pranešimas nustato kriterijus ir sąlygas, kuriomis SUCCESS projektas renka, tvarko, saugo ir perduoda jūsų asmeninius duomenis, kaip užtikrinamas tokios informacijos konfidencialumas, taip pat visi įstatymai ir (arba) reglamentai, įgyvendinami ar priimami pagal GDPR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Kokius asmens duomenis mes tvarkome ir kokiu tikslu?

Mes tvarkysime šiuos asmens duomenis:

 1. Bendravimui su jumis el. laiškais, naujienlaiškiai, klausimynai ir kt.
 2. Vardas
 3. Elektroninio pašto adresas
 4. Kalbos pasirinkimas bendravimui
 5. Vaidmuo – pavyzdžiui, studentas, mokytojas, globėjas, terapeutas ir kt.
 6. Priklausymas (mokykla, įstaiga ir kt.)
 7. Jūsų, kaip vartotojo profilio kūrimui ir palaikymui mūsų žiniatinklio programose
 8. Duomenys nurodyti aukščiau, taip pat:
 9. Slapyvardis, vartotojo vardas
 10. Profilio nuotrauka
 11. Mokymosi rezultatai ir kiti duomenys, kuriuos nusprendėte bendrinti naudodamiesi mūsų interneto programomis
 12. Programos priežiūrai ir saugumo sumetimais
 13. Slapukai
 14. IP adresas
 15. Prieigos data ir laikas
 16. Veiksmų, atliktų naudojantis programomis įrašai (registracija)

Aukščiau pateiktą informaciją pateikti būtina ir jei nuspręsite neteikti tam tikros informacijos, gali būti, kad negalėsite naudotis tam tikromis paslaugomis ar dalyvauti tam tikroje veikloje.

Duomenų valdytojas

Jūsų duomenų tvarkymo tikslą ir priemones nustato šeši bendradarbiaujantys duomenų valdytojai iš skirtingų Europos šalių. Kiekvienas duomenų valdytojas atstovauja savo kontaktinę įstaigą.

Duomenų valdytojai ir jų atstovai yra šie:

 1. INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Poznan Supercomputing and Networking Center, ul. Z. Noskowskiego 12-14, 61-704 Poznan, Poland (PSNC). Contact to the data protection officer: tel. +48 61 8582044, email: dpo@ibch.poznan.pl
 2. Casa Santa Rosa Istituto delle Figlie Santa Maria della Divina Provvidenza, Via Appia Antica 203, 00178 Roma, Italy (CSR). Contact email: marco.montanari@uniroma1.it
 3. INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO, Rua dr Roberto Frias 712, 4200-465 Porto, Portugal (IPP). Contact to the data protection officer: email: dpo@ipp.pt
 4. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma, Italy (URoma). Contact email: stefano.lariccia@uniroma1.it
 5. LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLU UNIVERSITETAS, A Mickeviciaus Gatve 9, 44307 Kaunas, Lithuania (LSMU). Contact to the data protection officer: duomenų.sauga@lsmu.lt
 6. NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS – NTUA, Heroon Polytechniou 9 Zographou Campus, 15780 Athina, Greece (NTUA). Contact to the data protection officer: drig@central.ntua.gr

Teisinis pagrindas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi:–          jei esate 16 metų ar vyresnis – jūsų sutikimu;–          jei esate jaunesnis nei 16 metų – tėvų ar kitų teisinių globėjų Jūsų vardu duotu sutikimu.Be to, mes tvarkome jūsų asmens duomenis remdamiesi teisėtais interesais, t.y. pateikiame vartotojams techninį sprendimą, leidžiantį jiems naudotis mūsų žiniatinklio programomis (remiantis kiekvieno vartotojo savanorišku sprendimu), taip pat administracinę ir saugos priežiūrą, kurios nepažeidžia vartotojo (duomenų subjekto) interesų ar pagrindinių teisių ir laisvių.

Kada ir kaip mes dalijamės asmens duomenimis?

Prireikus, Jūsų asmens duomenimis bus dalijamasi su trečiosiomis šalimis, kurios laikosi tos pačios praktikos ir įgyvendina saugumo ir duomenų apsaugos reikalavimus, kad užtikrintų tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugą. Prireikus, Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami trečiajai šaliai (valstybei), bet tik tada, jei trečioji šalis, įgyvendina tinkamas apsaugos priemones: patvirtinti sertifikavimo mechanizmai ar standartinės duomenų apsaugos sąlygos.Dėl naudojamų programų pobūdžio kai kurie duomenys (vardas ir el. pašto adresas) gali būti matomi kitų programų vartotojų (pvz., Jūsų vardas ir įrašai forume).

Asmens duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi bent iki projekto pabaigos (šiuo metu planuojama – 2023 m. vasario mėn.) arba tol, kol bus teikiamos žiniatinklio programų paslaugos (šiuo metu planuojama mažiausiai vienerius metus nuo projekto pabaigos). Po šio laikotarpio jūsų asmens duomenys bus anonimizuoti ir naudojami tik statistikos tikslais.

Saugumas

Siekdami užtikrinti jūsų asmens duomenų saugumą, mes įdiegėme šias priemones:–          Renkamų asmens duomenų minimizavimas ir pseudonimizavimas;–          Daugiasluoksnės ugniasienės, kad būtų išvengta neteisėtos išorinės prieigos;–          Prieigos prie asmens duomenų valdymas, ribojimas ir kontrolė;–          Atsarginės kopijos ir duomenų priežiūros tęstinumo užtikrinimas;–          Įgyvendinamų priemonių veiksmingumo reguliari patikra;–          Sauga ir užšifruoti ryšio kanalai.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę:

 1. prašyti prieigos prie savo duomenų;
 2. prašyti mūsų ištaisyti informaciją;
 3. atšaukti savo / tėvų sutikimą, jei tai neturi įtakos duomenų tvarkymui, kuris grindžiamas ankstesniojo sutikimo teisėtumu. 
 4. prašyti ištrinti savo paskyrą ir duomenis čia.

Šiomis teisėmis galima pasinaudoti susisiekus su bet kuriuo kontaktiniu asmeniu nurodytu skyriuje „Duomenų valdytojas“.Be to, jūs turite teisę pateikti skundą bet kurios iš šalių, nurodytų skyriuje „Duomenų valdytojas“, priežiūros institucijai.

Privatumo pranešimo atnaujinimai

Šis Privatumo Pranešimas gali būti kartkartėmis peržiūrimas ir atnaujinamas. Tokiu atveju Privatumo Pranešime atsiras žyma „Patikslinta (data)“. Pradinė šio pranešimo versija buvo sukurta 2021 m. gegužės mėn.

Skip to content