Per COVID-19 krizę visose šalyse moksleivių su negalia situacija buvo viena iš kritiškiausių ir reikia skubių bei radikalių pokyčių šiose sudėtingose aplinkybėse. Projekto SĖKMĖ : „Sėkmė visiems – visuotiniai skaitmeninio mokymosi principai mokiniams su negalia“ – tikslas padėti mokytojams bei globėjams, dirbantiems su moksleiviais karantino metu, kai skaitmeninės priemonės ir nuotolinis mokymasis yra vienintelė galimybė lankytis pamokose bei bendrauti su bendraamžiais.

Projekte bus pateiktos gairės ir savarankiško mokymosi internetinis kursas, pagrįstas „Visuotinio mokymosi projekto“ principais, taip pat internetinė mokymosi platforma ir tinklų centras, kurie prireikus gali padėti mokytojams bei globėjams.

Projekte taip pat atliekami moksliniai tyrimai mokinių su negalia poreikių įvertinimui.

Projektas nebus skirtas išskirtinai teisiškai pripažintiems „mokiniams su negalia“, bet ir specialiųjų poreikių moksleiviams (pvz., automatinio teksto skaitymo ekrane), kuriems reikia specialios pagalbos. 

Pagrindinį projekto konsorciumą sudaro šešios institucijos: mokslinių tyrimų centrai, universitetai ir nevyriausybinės organizacijos, atstovaujančios penkioms Europos šalims: Graikijai, Italijai, Lietuvai, Lenkijai, Portugalijai. Konsorciumą stiprina asocijuotieji partneriai: Ispanijos universitetai, visos Europos GÉANT asociacija bei mokyklos. Žiūrėti daugiau čia.

SĖKMĖS projektas tęsiasi nuo 2021 m. kovo iki 2023 m. vasario, finansuojamas ERASMUS+ programa pagal sutarties numerį 2020-1-PL01-KA226-SCH-095777.

Skip to content