Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο του έργου SUCCESS
Κάντε κλικ ΕΔΩ

Κατά τη διάρκεια της κρίσης εξαιτίας του COVID-19 σε όλες τις χώρες, η κατάσταση των μαθητών με αναπηρία επιδεινώθηκε ενώ παράλληλα χρειάστηκαν γρήγορες και ριζικές αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία σε ήδη πολύπλοκες συνθήκες. Το ευρωπαϊκό έργο SUCCESS- «Υποστήριξη επιτυχίας για όλους – Αρχές καθολικής σχεδίασης στην ψηφιακή μάθηση για μαθητές με αναπηρίες» – στοχεύει στην υποστήριξη δασκάλων και φροντιστών που εργάζονται με μαθητές κατά τη διάρκεια του εγκλεισμου, όταν τα ψηφιακά εργαλεία και η εξ αποστάσεως μάθηση είναι τα μόνα διαθέσιμα μέσα για παρακολούθηση μαθημάτων και αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. 

Το έργο θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και ένα αυτόνομο διαδικτυακό μάθημα βασισμένο σε αρχές του Universal Design for Learning, καθώς και μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και ένα κέντρο δικτύωσης που μπορεί να υποστηρίξει το έργο των εκπαιδευτικών και των φροντιστών όποτε χρειάζεται.

Το έργο θα διεξάγει επίσης επιστημονική έρευνα σχετικά με τις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία.

Το έργο θα προσπαθήσει να επιλύσει ζητήματα που άπονται της ειδικής εκπαίδευσης (για παράδειγμα, αυτόματη ανάγνωση κειμένων στην οθόνη κ.α.) που είναι κοινά για διάφορες κατηγορίες μαθητών με ειδικές δεξιότητες.

Η βασική κοινοπραξία του έργου αποτελείται από έξι ιδρύματα: ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και μια ΜΚΟ, που εκπροσωπούν πέντε ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία. Η κοινοπραξία ενισχύεται από τους συνεργασίες με άλλους φορείς όπως: πανεπιστήμια στην Ισπανία, τον πανευρωπαϊκό οργανισμό GÉANT και σχολεία. Δείτε περισσότερα εδώ.

Το έργο SUCCESS διαρκεί από τον Μάρτιο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2023 χάρη στη χρηματοδότηση του προγράμματος ERASMUS + βάσει του αριθμού συμφωνίας 2020-1-PL01-KA226-SCH-095777.

Μετάβαση στο περιεχόμενο