W dniach 9 i 10 grudnia IPP zorganizował hybrydowe spotkanie projektowe. Ze względu na warunki sanitarne spowodowane pandemią COVID-19 w sali konferencyjnej IPP obecni byli tylko przedstawiciele IPP i LUHS, podczas gdy pozostali partnerzy uczestniczyli w spotkaniu online.

Podczas dwudniowego spotkania partnerzy dokonali dokładnej prezentacji i analizy dotychczasowych zadań i rezultatów projektu. W wyniku tej analizy opracowano szczegółowe plany, zapewniające pomyślną ciągłość działań projektowych.

Skip to content