Międzynarodowe spotkanie projektowe w Portugalii

W dniach 9 i 10 grudnia IPP zorganizował hybrydowe spotkanie projektowe. Ze względu na warunki sanitarne spowodowane pandemią COVID-19 w sali konferencyjnej IPP obecni byli tylko przedstawiciele IPP i LUHS, podczas gdy pozostali partnerzy uczestniczyli w spotkaniu online. Podczas dwudniowego spotkania partnerzy dokonali dokładnej prezentacji i analizy dotychczasowych zadań i Dowiedz się więcej…

SUCCESS: Europejski projekt mający na celu pomoc osobom wspierającym uczniów ze specjalnymi potrzebami podczas lockdownu

Uczniowie z niepełnosprawnością należą do tych, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku lockdownu spowodowanego przez COVID-19 w Europie i na świecie. Proces adaptacji, przez który przechodzili wszyscy uczniowie, był dla nich jeszcze trudniejszy, ponieważ w wielu przypadkach zostali pozbawieni kluczowego kontaktu z rówieśnikami i wsparcia pedagogicznego, które otrzymywali wcześniej. Zamknięcie szkół Dowiedz się więcej…

Skip to content