Pakiet szkoleniowy dla opiekunów (adaptacja z Stenhoff et al., 2020)

Opisywanie umiejętności Nauczyciele powinni opisać umiejętności, które opiekunowie będą uczyć swoje dziecko: Wyjaśnij dlaczego umiejętność ta jest ważna w programie akademickim lub behawioralnym dziecka. Wyraźnie opisz zachowanie docelowe dziecka. Opisz składniki programu akademickiego i behawioralnego. Przedstaw materiały, które zostaną wykorzystane do nauki dziecka. Zapewnij czas na pytania opiekunów. Modelowanie umiejętności Read more…

Szkolenie rodziców i opiekunów w zakresie udzielania wsparcia instrukcyjnego

Jak wspomniano wcześniej, wraz z przejściem na nauczanie zdalne online, rodzice i inni opiekunowie odgrywają istotną rolę w procesie edukacyjnym, nawet pomimo swojej obecności zdalnej. Dlatego ważne jest opracowanie procedur wspierających opiekunów w pomocy zespołowi nauczycieli i uczniowi z potrzebami specjalnymi. Celem tych działań jest umożliwienie im udziału w zajęciach Read more…

Plany Edukacji Indywidualnej

Mimo wysokiej jakości wielu ogólnych ofert szkolnych, wielu uczniów z powodu niepełnosprawności lub innych warunków potrzebuje dodatkowego wsparcia, często przekształcanego w format Indywidualnego Planu Edukacyjnego (IEP). IEP ma kilka różnych określeń w różnych krajach i podlega różnym procedurom, ale ogólnie mówiąc, jest to dokument określający, dla konkretnego ucznia, niezbędne dostosowania Read more…

Skip to content