Guidelines

for implementing UDL practices in the inclusive virtual classroom

Szkolenie rodziców i opiekunów w zakresie udzielania wsparcia instrukcyjnego

Szkolenie rodziców i opiekunów w zakresie udzielania wsparcia instrukcyjnego

Jak wspomniano wcześniej, wraz z przejściem na nauczanie zdalne online, rodzice i inni opiekunowie odgrywają istotną rolę w procesie edukacyjnym, nawet pomimo swojej obecności zdalnej. Dlatego ważne jest opracowanie procedur wspierających opiekunów w pomocy zespołowi nauczycieli i uczniowi z potrzebami specjalnymi. Celem tych działań jest umożliwienie im udziału w zajęciach edukacyjnych w miarę możliwości i w miarę, jak sami tego chcą. Stenhoff i jego współpracownicy (2020) przedstawili wytyczne dotyczące szkolenia opiekunów w zakresie udzielania wsparcia edukacyjnego uczniom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Niemniej jednak ogólny model opisany w tych wytycznych jest przydatny w każdej sytuacji, gdzie wsparcie opiekunów jest niezbędne. Autorzy uważają, że wsparcie opiekunów można podzielić na trzy kategorie:

(a) udzielanie instrukcji;

(b) organizowanie jednorazowych sesji szkoleniowych;

(c) prowadzenie stałego doradztwa.

Te trzy rodzaje wsparcia mogą istnieć równocześnie, w zależności od konkretnego zadania edukacyjnego. Autorzy zalecają, aby nauczyciele opracowywali pakiet szkoleniowy, kierowany do nauczycieli, obejmujący cztery składniki:

1. Opis umiejętności.

2. Przedstawienie opiekunom praktycznych przykładów tych umiejętności.

3. Zaoferowanie opiekunom możliwości praktycznego wypróbowania tych umiejętności.

4. Świadczenie opiekunom informacji zwrotnej dotyczącej ich wydajności.

Skip to content