Guidelines

for implementing UDL practices in the inclusive virtual classroom

Pakiet szkoleniowy dla opiekunów (adaptacja z Stenhoff et al., 2020)

Pakiet szkoleniowy dla opiekunów (adaptacja z Stenhoff et al., 2020)

Opisywanie umiejętności

Nauczyciele powinni opisać umiejętności, które opiekunowie będą uczyć swoje dziecko:

 • Wyjaśnij dlaczego umiejętność ta jest ważna w programie akademickim lub behawioralnym dziecka.
 • Wyraźnie opisz zachowanie docelowe dziecka.
 • Opisz składniki programu akademickiego i behawioralnego.
 • Przedstaw materiały, które zostaną wykorzystane do nauki dziecka.
 • Zapewnij czas na pytania opiekunów.

Modelowanie umiejętności opiekunom

Nauczyciele mogą dostarczyć krótki filmik, na którym prezentują umiejętność do opanowania, pracując z kolegą lub innym dzieckiem:

 • Zapewnić szczegółowe instrukcje dotyczące kluczowych komponentów wsparcia, które opiekun będzie wykorzystywać podczas sesji instruktażowych.
 • Instrukcje te można przedstawić zarówno w formie wypowiedzi ustnej, jak i w formie tekstu umieszczonego na filmie.

Ćwiczenia opiekuna

Opiekunowie powinni praktykować instrukcję w formie zabawy w rolę:

 • Ważne jest, aby wszyscy opiekunowie, którzy będą udzielać wsparcia, praktykowali zachowanie.
 • Jeśli jest więcej niż jeden opiekun, można im przydzielić role nauczyciela i ucznia. Jeśli jest tylko jeden opiekun, nauczyciel powinien odgrywać rolę ucznia.

Opinia opiekuna

Ostatnią częścią szkolenia jest dostarczanie opiekunom informacji zwrotnych po praktyce:

 • Należy dostarczyć dwa rodzaje informacji zwrotnych – pochwałę i informacje korygujące.
 • Nauczyciel powinien wyraźnie wskazać, co opiekun zrobił dobrze.
 • Nauczyciel musi także zidentyfikować i poprawić błędy opiekuna, dostarczając dalszych wskazówek dotyczących prawidłowego wdrażania umiejętności.
 • Informacje zwrotne można dostarczyć podczas praktyki (przerwanie nieprawidłowego zachowania w trakcie nauki) lub po praktyce.

Zapewnianie ciągłego wsparcia

Szkolenie, choć ważne, może nie być wystarczające do zapewnienia właściwego i trwałego nauczania zamierzonych umiejętności lub zachowań przez opiekunów. Dlatego nauczyciele powinni opracować strategie monitorowania i oceny procesu:

 • Często rozmawiaj z opiekunami na temat procesu nauczania.
 • Staraj się obserwować wdrożenie strategii przez opiekunów i udzielaj informacji zwrotnej.
 • Zachęcaj opiekunów i staraj się dostarczać konstruktywną krytykę w sposób wspierający i empatyczny.
Skip to content