Στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, το IPP  διοργάνωσε μια υβριδική συνάντηση στα πλαίσια του έργου. Λόγω των μέτρων προστασίας που έχουν ληφθεί στα πλαίσια της πανδημίας, μόνο εκπρόσωποι από το IPP και το LUHS ήταν παρόντες στην αίθουσα συνεδριάσεων του IPP, ενώ οι άλλοι συνεργάτες του έργου συμμετείχαν διαδικτυακά.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, οι εταίροι ολοκλήρωσαν μια διεξοδική παρουσίαση και ανάλυση όλων των αποτελεσμάτων του έργου μέχρι στιγμής. Μετά από αυτή την ανάλυση, έχουν εκπονηθεί λεπτομερή σχέδια, τα οποία διασφαλίζουν την επιτυχή συνέχεια των δραστηριοτήτων του έργου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο