Planowanie lekcji UDL online

Planowanie lekcji przy użyciu ramy UDL to proces, który wymaga jasnego zdefiniowania czterech fundamentalnych komponentów: Cele; Oceny; Metody; Materiały (Meyer et al., 2014). Figura 2. Cykl planowania instrukcji UDL (oparty na Rao & Meo, 2016). Proces planowania, oczywiście, rozpoczyna się od zdefiniowania tego, czego nauczyciel zamierza osiągnąć zgodnie z ogólnym Read more…

Projektowanie Uniwersalne (PU)

Nauczanie zróżnicowanej grupy uczniów wymaga odejścia od podejścia “jeden rozmiar dla wszystkich” w edukacji, gdzie to uczeń musiał dostosowywać się do sposobu nauczania nauczyciela, na rzecz nowego podejścia do różnorodności w klasie. Uniwersalne Projektowanie dla Uczenia się (UDL) to ramy edukacyjne, które rozpoznają różnorodność indywidualnego uczenia się, co oznacza, że Read more…

Skip to content