Guidelines

for implementing UDL practices in the inclusive virtual classroom

Projektowanie Uniwersalne (PU)

Projektowanie Uniwersalne (PU)

Nauczanie zróżnicowanej grupy uczniów wymaga odejścia od podejścia “jeden rozmiar dla wszystkich” w edukacji, gdzie to uczeń musiał dostosowywać się do sposobu nauczania nauczyciela, na rzecz nowego podejścia do różnorodności w klasie. Uniwersalne Projektowanie dla Uczenia się (UDL) to ramy edukacyjne, które rozpoznają różnorodność indywidualnego uczenia się, co oznacza, że program nauczania powinien być zaprojektowany tak, aby dostosować się do wszystkich rodzajów uczących się. UDL opiera się na badaniach nad tym, jak działa mózg i jak ludzie się uczą.

Aby jednak ułatwić nam zrozumienie i wdrożenie dobrych strategii w praktyce, UDL jest dostarczane z ramami lub sposobem przekładania badań i innowacji na praktykę.

Projektowanie Uniwersalne

Koncepcja Uniwersalnego Projektowania dla Uczenia Się została zainspirowana ruchem projektowania uniwersalnego w architekturze i rozwoju produktów, pierwotnie opracowanym przez Ronalda L. Macea na Uniwersytecie Stanu Północnej Karoliny. Według Centrum Projektowania Uniwersalnego (CUD), PU to “projektowanie produktów i środowisk w taki sposób, aby były użyteczne dla wszystkich ludzi, w jak największym stopniu, bez konieczności dostosowywania lub projektowania specjalistycznego” (Connell et al., 1997).

Aby zawęzić zakres, tę definicję można zmodyfikować. Na przykład, aby zastosować PU do działań nauczania i uczenia się, podstawową definicję można zmodyfikować na “projektowanie produktów nauczania i środowisk uczenia się w taki sposób, aby były użyteczne dla wszystkich ludzi, w jak największym stopniu, bez konieczności dostosowywania lub projektowania specjalistycznego”.

Twórcy produktów, architekci i inżynierowie w CUD opracowali siedem zasad PU, które należy uwzględnić przy projektowaniu każdego produktu lub środowiska (Connell et al., 1997, cyt. w Crow, 2007):

Projekt jest użyteczny i atrakcyjny na rynku dla osób o różnych zdolnościach. Zapewnij równy dostęp do funkcji i informacji dla wszystkich użytkowników. Unikaj segregowania jakiejkolwiek grupy ludzi z powodu ograniczeń osobistych i/lub możliwości urządzenia. Musisz uwzględnić wszystkich użytkowników, a nie tylko docelowych użytkowników. Projektując dla wszystkich, doświadczenie będzie płynniejsze dla grupy docelowej.

Jak:

 • Zapewnij te same środki i ilość informacji dla wszystkich użytkowników: identyczne, jeśli to możliwe, równoważne, jeśli nie (np. używaj alternatywnych tekstów, podpisanych obrazków i wykresów).
 • Unikaj segregacji lub stygmatyzacji jakichkolwiek użytkowników (np. nie używaj interakcji wyłącznie myszką ani nie ukrywaj elementów za pomocą najechania myszką lub określonych interakcji).
 • Zapewnienia prywatności, bezpieczeństwa i ochrony powinny być równie dostępne.
 • Spraw, aby projekt był atrakcyjny dla wszystkich użytkowników (np. możesz użyć wysokiego kontrastu, aby użytkownicy o ograniczonym wzroku mogli mieć równoważne doświadczenie z produktem).

Rekomendacje

 • Przemyśl lekcje, jeśli są zależne od pojedynczego trybu lub metody nauczania.
 • Rozważ różne typy ocen: projekty, prezentacje, role i zabawy, debaty, fora dyskusyjne.
 • Dostarcz alternatywny tekst i tytuły dla zdjęć i grafik.
 • Nadawaj hiperłączom opisowe nazwy, a nie tylko tekst “kliknij tutaj”.
 • Dostarcz napisy wideo i transkrypcje dźwiękowe.
 • Dostarcz opisy dźwiękowe ważnych elementów wizualnych.

2. Elastyczność w Użyciu

Projekt dostosowuje się do szerokiego zakresu indywidualnych preferencji i zdolności. Chodzi o umożliwienie użytkownikom wyboru, jak i kiedy korzystają z funkcji, zamiast zmuszać ich do miejsc, w których niekoniecznie chcą lub potrzebują być. Wykorzystaj elastyczne, dostosowalne i/lub personalizowane projekty. Ważne jest rozważenie możliwych indywidualnych preferencji i pozwolenie użytkownikom wybrać, jak będą korzystać z produktu lub przestrzeni. Kiedy dostarcza się wyborów, użytkownicy czują się wolni i mają kontrolę nad swoim doświadczeniem.

Jak:

 • Daj wybór w metodach użytkowania i dostosuj dostęp i użytkowanie do osób prawo- i leworęcznych (np. umożliw dostosowanie / pytaj o preferencje użytkownika w zakresie pozycjonowania określonych elementów aplikacji / w przypadku urządzeń mobilnych, optymalizuj obszar obsługi kciuka).
 • Zapewnij wybór w funkcjach i sposobach wykonywania zadań, aby ułatwić użytkownikowi dokładność i precyzję.
 • Zapewnij dostosowanie do tempa użytkownika. (np. nie odbieraj użytkownikowi zdolności do nawigacji z własną prędkością).

Rekomendacje

 • Treść jest ważniejsza niż pojemnik.
 • Zapewnij wiele ścieżek nawigacyjnych do poruszania się po informacjach i dostępu do istotnych zasobów.
 • Dla różnych użytkowników o różnych stylach nauki i w różnych środowiskach, dźwięk, tekst i wersje drukowane mają różne znaczenia.
 • Aplikacje mobilne i HTML zapewniają elastyczność dostarczania treści.
 • Technologia responsywna dostosowuje treść.
 • Wykorzystuj style nagłówków w edytorze tekstu, aby sygnalizować hierarchię informacji.
 • Nie używaj obrazów do istotnych elementów organizacyjnych, takich jak tytuły lub nagłówki sekcji.
 • Nie używaj plików PDF, które są skanami obrazów.
 • Zapewnij alternatywy tekst-do-mowy.

3. Proste i intuicyjne użycie

Użytkowanie projektu jest łatwe do zrozumienia, niezależnie od doświadczenia użytkownika, wiedzy, umiejętności językowych czy obecnego poziomu koncentracji. Celem jest redukcja złożoności i obciążeń poznawczych. Zgodnie z teorią obciążenia poznawczego, ludzie mogą przetwarzać jednocześnie tylko 5-9 elementów w krótkim czasie, a w naszej pamięci roboczej utrzymywać tylko 2-3 elementy na przodzie myśli. Im większa złożoność, tym mniejsza pojemność. Dlatego też, aby zredukować obciążenia poznawcze, prezentuj informacje w ilości od 2 do 5 elementów, idealnie, lub fragmentuj je na mniejsze grupy.

Dodatkowo, prawo Hick-Hyman mówi, że zwiększając liczbę opcji do wyboru, czas i wysiłek potrzebny do podjęcia decyzji rośnie. Jednak to prawo ma zastosowanie w przypadku niewielkiej ilości informacji i podejmowania prostych, szybkich decyzji, a nie w przypadku działań o złożonym charakterze, które wymagają rozległego czytania, badania lub rozważań.

Jak:

 • Usuń niepotrzebną złożoność, ograniczając obciążenia poznawcze, utrzymując to krótkie i proste, i zawsze przetestuj z rzeczywistymi użytkownikami przed dodaniem nowych funkcji do projektu.
 • Bądź konsekwentny z oczekiwaniami i intuicją użytkownika, pozwalając użytkownikowi na intuicyjne zrozumienie funkcji elementu bez wcześniejszego wyjaśnienia.
 • Używaj słów i wyrażeń, które są łatwe do zrozumienia, dając pierwszeństwo wyjaśnieniom zamiast terminom technicznym.
 • Uporządkuj informacje zgodnie z ich znaczeniem.
 • Zapewnij efektywne wskazówki i informacje zwrotne podczas i po zakończeniu zadania, korzystając z wskaźników postępu, nawigacji “breadcrumbing” oraz wskazówek i punktów orientacyjnych w nawigacji.

Rekomendacje

 • Rob instrukcje i oczekiwania jasnymi.
 • Wyjaśnij znaczenie ikon i symboli i bądź konsekwentny.
 • Uporządkuj informacje w logicznej sekwencji.
 • Stosuj spójne nawigacje i układy projektów.

4. Zauważalne informacje

Projekt komunikuje niezbędne informacje efektywnie użytkownikowi, niezależnie od warunków otoczenia lub zdolności sensorycznych użytkownika. Poprzez tekst, obrazy, dźwięki lub filmy, upewnij się, że informacje są łatwo dostępne i przyswajalne dla każdego. Chodzi o znalezienie najlepszego sposobu prezentacji informacji, biorąc pod uwagę użytkowników z niepełnosprawnościami, takimi jak upośledzenie wzroku czy słuchu.

Jak:

 • Wykorzystuj różne tryby (obrazkowe, słowne, dotykowe) do redundantnego przedstawiania istotnych informacji. Można to osiągnąć, dostarczając zarówno widok graficzny, jak i tabelaryczny danych, pozwalając użytkownikom nie tylko na elastyczność w wyborze sposobu uzyskiwania informacji, jak sugerowano w ‘2. Elastyczność w Użyciu’, ale także na pomaganie w zrozumieniu wzorców w danych.
 • Zapewnij odpowiedni kontrast między istotnymi informacjami a otoczeniem.
 • Maksymalizuj “czytelność” istotnych informacji, rozkładając swoje informacje na łatwo strawne fragmenty.
 • Różnicuj elementy w taki sposób, żeby można je opisać (np. ułatwiaj udzielanie instrukcji lub wskazówek).
 • Zapewnij zgodność z różnymi technikami lub urządzeniami, których używają osoby z ograniczeniami sensorycznymi.

Rekomendacje

 • Unikaj tekstu na obrazach lub tła o niskim kontraście.
 • Nie polegaj na znaczeniu koloru ani ikon do oznaczania istotnych różnic.
 • Zapewnij “przestrzeń białą” między różnymi elementami i sekcjami.
 • Definiuj zawsze nowe pojęcia i skróty.
 • Unikaj użycia żargonu.
 • Przykłady powinny być relevantne dla szerokiego zakresu uczących się o różnym pochodzeniu.

5. Tolerancja na błędy

Projekt minimalizuje zagrożenia i niekorzystne skutki przypadkowych lub niezamierzonych działań. Przewiduj różne sytuacje i działania użytkowników, projektując środowisko przyjazne dla błędów. Upewnij się, że nie mogą się sami unieruchomić lub przypadkowo spowodować nieodwracalnych szkód w swoich danych lub nawigacji.

Jak:

 • Rozmieść elementy w taki sposób, aby minimalizować zagrożenia i błędy: najczęściej używane elementy powinny być najłatwiej dostępne. Wyizoluj, zabezpiecz lub usuń niebezpieczne elementy (np. umieść trwałe lub destrukcyjne funkcje wewnątrz menu i/lub za potwierdzeniem).
 • Dostarczaj ostrzeżenia dotyczące zagrożeń i błędów.
 • Zapewnij funkcje bezpieczeństwa (np. opcję cofania).
 • Zniechęcaj do nieświadomych działań w zadaniach wymagających czujności.

Rekomendacje

 • Dostarczaj linki do pomocy i usług wsparcia
 • Podkreślaj ważne kroki, takie jak przesyłanie quizów lub ostatecznych wersji dokumentów
 • Określ daty ważności w programie i często publikuj je na stronach kursów
 • Dostarczaj opinii na ważnych etapach prac i prac badawczych
 • Daj szanse na opracowanie dokumentów w wersji roboczej i korektę przed wersją ostateczną
 • Zapewnij test próbny o takim samym formatowaniu jak prawdziwy test
 • Wprowadź nową technologię poprzez stabilne ćwiczenia praktyczne
 • Planuj wiele ocen na niskim poziomie zamiast jednej dużej oceny na końcu.

6. Niski wysiłek fizyczny

Projekt można wykorzystywać wydajnie i komfortowo oraz z minimalnym zmęczeniem. Osoby z chwilowymi lub stałymi problemami z ruchem mogą mieć trudności z przemieszczaniem myszy do docelowego celu. Dlatego projektowanie z niskim nakładem fizycznym jest kluczowe. Nie wymagaj od użytkowników przechodzenia tam i z powrotem po ekranie, aby ukończyć pojedynczy proces pracy.

Jak:

 • Grupuj działania w konkretnych obszarach ekranu. To minimalizuje ilość przeciągania myszą lub rozciągania kciuka.
 • Zminimalizuj powtarzające się czynności i długotrwały wysiłek fizyczny (np. ograniczaj używanie myszy, dostarczając skróty klawiszowe).
 • Pozwól użytkownikowi utrzymać neutralną pozycję ciała.

Rekomendacje

 • Zredukuj liczbę kliknięć potrzebnych do dostępu do zasobów i aktywności
 • Unikaj powtarzalnych lub niepotrzebnych kroków
 • Usuń migające lub pulsujące elementy
 • Zredukuj bodźce sensoryczne w swoich treściach

7. Rozmiar i przestrzeń do podejścia i użytkowania

Zapewniane są odpowiednie rozmiar i przestrzeń do podejścia, sięgnięcia, manipulacji i używania, niezależnie od rozmiaru ciała użytkownika, pozycji czy mobilności.

Jak:

 • Zapewnij klarowną linię widzenia do ważnych elementów i umożliw środek dostępu do wszystkich komponentów w wygodnych pozycjach (np. siedząc, stojąc, idąc ulicą, leżąc w łóżku użytkownika).
 • Umożliw różnice w rozmiarach dłoni, palców i chwytów (np. średni rozmiar odcisku palca dorosłego to 1,6-2 cm → około 60-76px).
 • Zapewnij właściwą dynamiczną przestrzeń do korzystania z technologii wspomagających, osobistych asystentów lub innych narzędzi dostępności i wejścia (np. specjalne miejsca na wirtualne klawiatury, menu rozwijane i kontekstowe itp.).

Rekomendacje

 • Zezwól na dostęp do materiałów edukacyjnych i zasobów od początku kursu
 • Rozszerz opcje testowania, uwzględniając wczesne godziny poranne i późny wieczór
 • Oferuj “wirtualne” opcje dla wydarzeń i wykładów
 • Nagrywaj je dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć
 • Rozważ terminy i ostateczne terminy starannie
 • Zapewnij odpowiednio dużo czasu na działania, projekty i zadania
 • Upewnij się, że wszystkie aktywności są zgodne z celami kursu
 • Ułóż elementy według priorytetów
 • Przedstaw treści w logiczny i spójny sposób
 • Unikaj wymagania dużej wielkości plików do pobrania
 • Transmituj wideo i multimedia
Skip to content