1. European Disability Forum (EDF)
  • Opis: EDF to niezależna organizacja pozarządowa reprezentująca interesy 100 milionów osób niepełnosprawnych w Europie.
  • Link: www.edf-feph.org
 2. Inclusion Europe
  • Opis: Organizacja skupia się na promowaniu praw osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ich rodzin w całej Europie.
  • Link: www.inclusion-europe.eu
 3. Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Usług dla Osób z Niepełnosprawnościami (EASPD)
  • Opis: EASPD promuje prawa i usługi dla osób niepełnosprawnych dzięki swojej rozległej sieci dostawców usług.
  • Link: www.easpd.eu
 4. Mental Health Europe (MHE)
  • Opis: MHE to europejska sieć organizacji pozarządowych skupiających się na promowaniu pozytywnego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia.
  • Link: www.mhe-sme.org
 5. Europejska Sieć na rzecz Niezależnego Życia (ENIL)
  • Opis: ENIL to sieć osób niepełnosprawnych w Europie pracujących nad promowaniem niezależnego życia i usuwaniem barier utrudniających ich pełny udział w społeczeństwie.
  • Link: www.enil.eu
 6. Autism-Europe
  • Opis: Stowarzyszenie pracujące nad poprawą jakości życia osób z autyzmem i ich rodzin w Europie.
  • Link: www.autismeurope.org
 7. Europejski Związek Polio (EPU)
  • Opis: EPU to organizacja parasolowa, która łączy krajowe organizacje reprezentujące osoby, które przeżyły polio, w Europie.
  • Link: www.europeanpolio.eu
 8. Europejska Federacja Osób Słabosłyszących (EFHOH)
  • Opis: Reprezentuje osoby słabosłyszące w Europie, promuje ich prawa i opowiada się za ich potrzebami.
  • Link: www.efhoh.org
 9. Europejski Związek Głuchych (EUD)
  • Opis: Organizacja pozarządowa non-profit reprezentująca interesy głuchych w Europie.
  • Link: www.eud.eu

Polskie Organizacje

 1. Fundacja Akogo?
  • Opis: Fundacja pomagająca dzieciom po ciężkich urazach mózgu oraz ich rodzinom.
  • Link: www.akogo.pl
 2. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)
  • Opis: Organizacja skupiająca się na wsparciu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.
  • Link: www.psoni.org.pl
 3. Fundacja Synapsis
 4. Polski Związek Niewidomych (PZN)
  • Opis: Reprezentuje i wspiera osoby niewidome i słabowidzące w Polsce.
  • Link: www.pzn.org.pl
 5. Fundacja Dzieci Niczyje
  • Opis: Pomoc dla dzieci doświadczających przemocy oraz wsparcie edukacyjne dla ich opiekunów.
  • Link: www.fdn.pl
 6. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
  • Opis: Stowarzyszenie profesjonalistów i badaczy z dziedziny edukacji.
  • Link: www.ptped.org.pl
 7. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza
  • Opis: Organizacja promująca metody edukacji przez animację w pracy z dziećmi i młodzieżą.
  • Link: www.klanza.pl
 8. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Psychotycznych „U Siemachy”
  • Opis: Wsparcie dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin.
  • Link: www.usiemachy.pl
 9. Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Autyzmem „Krok po Kroku”
  • Opis: Wsparcie dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin.
  • Link: www.autyzm.org.pl
 10. Polskie Towarzystwo Schizofrenii
  • Opis: Organizacja skupiająca się na wsparciu dla osób z schizofrenią oraz ich rodzin.
  • Link: www.schizofrenia.pl
Skip to content