Παράρτημα

Λίστα πόρων, εργαλείων και εργαλείων και καλών πρακτικών Universal Design for Learning (UDL) Designing for Inclusion [OER] | CommonSpaces Online assignments: Best practices for teachers to use with students [OER] | CommonSpaces Distance learning: 6 UDL best practices for online learning [OER] | CommonSpaces A) Multiple means of REPRESENTATION STUDENT Read more…

Skip to content