Guidelines

for implementing UDL practices in the inclusive virtual classroom

Καθολικός Σχεδιασμός (ΚΣ)

Καθολικός Σχεδιασμός (ΚΣ)

Η διδασκαλία ενός ποικίλου γκρουπ μαθητών απαιτεί τη μετάβαση από μια προσέγγιση “ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους” στην εκπαίδευση, όπου ήταν ο μαθητής που έπρεπε να προσαρμόζεται στον τρόπο διδασκαλίας του καθηγητή, σε έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης της ποικιλίας στην τάξη. Ο “Κοινός Σχεδιασμός για τη Μάθηση” (Universal Design for Learning – UDL) είναι ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που αναγνωρίζει την ατομική ποικιλία στη μάθηση, προτείνοντας ότι το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους μαθητών. Ο UDL βασίζεται σε έρευνα σχετικά με το πώς λειτουργεί το ανθρώπινο μυαλό και πώς μαθαίνουν οι άνθρωποι.

Για να το κατανοήσουμε και να εφαρμόσουμε αποτελεσματικές στρατηγικές, ο UDL παρέχει ένα πλαίσιο ή έναν τρόπο μετάφρασης της έρευνας και της καινοτομίας στην πράξη.

Καθολικός Σχεδιασμός

Ο έννοια του “Κοινού Σχεδιασμού για την Μάθηση” εμπνεύστηκε από την κίνηση του κοινού σχεδιασμού στην αρχιτεκτονική και την ανάπτυξη προϊόντων, που αρχικά διατυπώθηκε από τον Ronald L. Mace στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας. Σύμφωνα με το Κέντρο Κοινού Σχεδιασμού (Center for Universal Design – CUD), ο κοινός σχεδιασμός (UD) είναι “ο σχεδιασμός προϊόντων και περιβαλλόντων έτσι ώστε να είναι χρησιμοποιήσιμα από όλους τους ανθρώπους, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς την ανάγκη για προσαρμογή ή εξειδικευμένο σχεδιασμό.” (Connell et al., 1997).

Για να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής, αυτός ο ορισμός μπορεί να τροποποιηθεί. Για παράδειγμα, για να εφαρμοστεί ο UD σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αυτός ο βασικός ορισμός μπορεί να τροποποιηθεί ως εξής: “ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προϊόντων και περιβαλλόντων έτσι ώστε να είναι χρησιμοποιήσιμα από όλους τους ανθρώπους, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς την ανάγκη για προσαρμογή ή εξειδικευμένο σχεδιασμό.”

Οι προγραμματιστές προϊόντων, αρχιτέκτονες και μηχανικοί στο CUD καθιέρωσαν επτά αρχές UD που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό οποιουδήποτε προϊόντος ή περιβάλλοντος (Connell et al., 1997, όπως αναφέρεται στον Crow, 2007):

.”Ο σχεδιασμός είναι χρήσιμος και αγοράσιμος για άτομα με ποικίλες δυνατότητες. Παρέχει έναν ισότιμο τρόπο πρόσβασης στα χαρακτηριστικά και τις πληροφορίες για τους χρήστες. Αποφεύγει τον διαχωρισμό οποιασδήποτε ομάδας ανθρώπων λόγω προσωπικών περιορισμών και/ή δυνατοτήτων των συσκευών. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους χρήστες, αντί να επικεντρώνεται μόνο στους στόχους χρήστες. Όταν σχεδιάζετε για όλους, η εμπειρία θα βελτιωθεί ασύνκριτα για τον στόχο του κοινού.”

Πως γίνεται:

 • Παρέχετε τα ίδια μέσα και την ίδια ποσότητα πληροφοριών για όλους τους χρήστες: ίδιες όποτε είναι δυνατόν, ισοδύναμες όταν δεν είναι. (π.χ.: χρησιμοποιήστε εναλλακτικά κείμενα, λεζάντες σε εικόνες και γραφήματα)
 • Αποφεύγετε τον διαχωρισμό ή τη στιγματοποίηση οποιωνδήποτε χρηστών (π.χ.: μην χρησιμοποιείτε μόνο διαδράσεις με το ποντίκι ή κρύβετε στοιχεία πίσω από αναδυόμενα πλαίσια ποντικιού ή συγκεκριμένες διαδράσεις)
 • Οι προβλέψεις για την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και την ασφάλεια πρέπει να είναι εξίσου διαθέσιμες
 • Κάντε τον σχεδιασμό ελκυστικό για όλους τους χρήστες (π.χ.: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υψηλή αντίθεση έτσι ώστε οι χρήστες με περιορισμένη όραση να έχουν την ισοδύναμη εμπειρία προϊόντος)

Προτάσεις

 • Επανεξετάστε τα μαθήματα αν εξαρτώνται από έναν μόνο τρόπο διδασκαλίας.
 • Λάβετε υπόψη πολλούς τύπους αξιολόγησης: έργα, παρουσιάσεις, ρόλοι και παιχνίδια, συζητήσεις, φόρουμ συζητήσεων.
 • Παρέχετε εναλλακτικό κείμενο και τίτλους για φωτογραφίες και γραφικά.
 • Ονομάζετε τους υπερσυνδέσμους με περιγραφικό τρόπο, όχι απλά με το κείμενο “κάντε κλικ εδώ”.
 • Παρέχετε λεζάντες για βίντεο και αποτυπώσεις ήχου.
 • Παρέχετε αναλυτικές περιγραφές για σημαντικές οπτικές παραστάσεις.

2. Ευελιξία στη χρήση

Ο σχεδιασμός προσαρμόζεται σε μια ευρεία γκάμα ατομικών προτιμήσεων και δυνατοτήτων. Πρόκειται για το να παρέχετε στους χρήστες την επιλογή για το πώς και πότε θα έχουν πρόσβαση σε λειτουργίες, αντί να τους αναγκάζετε να βρίσκονται σε μέρη που δεν απαιτούνται απαραίτητα. Χρησιμοποιήστε έναν ευέλικτο, προσαρμόσιμο και/ή εξατομικευμένο σχεδιασμό. Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη πιθανές ατομικές προτιμήσεις και να επιτραπεί στους χρήστες να επιλέγουν πώς θα χρησιμοποιήσουν ένα προϊόν ή χώρο. Όταν παρέχονται επιλογές, οι χρήστες θα αισθάνονται ελεύθεροι και θα έχουν τον έλεγχο της δικής τους εμπειρίας.

Πως γίνεται:

 • Παρέχετε επιλογή στους τρόπους χρήσης και προσαρμόζετε την πρόσβαση και τη χρήση για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες (π.χ.: επιτρέπετε την προσαρμογή / ρωτάτε την προτίμηση του χρήστη για τη θέση συγκεκριμένων στοιχείων της εφαρμογής / για κινητά, βελτιστοποιείτε για τη ζώνη του αντίχειρα)
 • Παρέχετε επιλογές στα χαρακτηριστικά και στους τρόπους που μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες για να διευκολυνθεί η ακρίβεια και η προσδιοριστικότητα του χρήστη
 • Παρέχετε προσαρμογή στον ρυθμό του χρήστη. (π.χ.: δεν αφαιρείτε τη δυνατότητα του χρήστη να πλοηγείται με τη δική του ταχύτητα)

Προτάσεις

 • Το περιεχόμενο είναι πιο σημαντικό από τον δοχείο.
 • Παρέχετε πολλούς διαφορετικούς τρόπους να πλοηγηθείτε μέσα από τις πληροφορίες και να έχετε πρόσβαση σε σημαντικούς πόρους.
 • Οι ακροάσεις, οι κείμενοι και οι εκδόσεις που μπορούν να εκτυπωθούν έχουν διαφορετική σημασία για διάφορους χρήστες με διαφορετικά στυλ μάθησης και σε διάφορες περιβάλλουσες συνθήκες.
 • Οι κινητές εφαρμογές και το HTML παρέχουν ευελιξία στην παράδοση.
 • Η ανταποκριτική τεχνολογία προσαρμόζει το περιεχόμενο.
 • Χρησιμοποιήστε τη μορφοποίηση των επικεφαλίδων στον επεξεργαστή κειμένου για να υποδείξετε την ιεραρχία των πληροφοριών.
 • Μην χρησιμοποιείτε εικόνες για σημαντικά χαρακτηριστικά οργάνωσης, όπως τίτλους ή ενότητες.
 • Μην χρησιμοποιείτε PDF που είναι σάρωση εικόνας. Παρέχετε εναλλακτικές λύσεις κειμένου προς ανάγνωση.

3. Απλή και ευανάγνωστη χρήση

Η χρήση του σχεδιασμού είναι εύκολη να κατανοηθεί, ανεξάρτητα από την εμπειρία του χρήστη, τις γνώσεις του, τις γλωσσικές του δεξιότητες ή το επίπεδο συγκέντρωσής του στο παρόν. Αυτό στοχεύει στην μείωση της πολυπλοκότητας και του φορτίου γνωστικής εργασίας. Σύμφωνα με τη θεωρία του φορτίου γνώσης, οι άνθρωποι μπορούν να διαχειριστούν μόνο 5-9 στοιχεία σε σύντομο χρονικό διάστημα κατά την επεξεργασία πληροφοριών και να διατηρήσουν μπροστά στον νου τους μεταξύ 2-3 στοιχεία στην εργαστηριακή μνήμη. Όσο μεγαλύτερη η πολυπλοκότητα, τόσο μικρότερη η χωρητικότητα. Έτσι, για να μειώσετε το γνωστικό φορτίο, παρουσιάστε πληροφορίες μεταξύ 2-5 στοιχείων, ιδανικά, ή διασπείρετέ τις σε μικρότερες ομάδες.

Επιπλέον, ο νόμος Hick-Hyman λέει ότι αυξάνοντας τον αριθμό των επιλογών που πρέπει να κάνει κάποιος, αυξάνεται και ο χρόνος και ο κόπος που απαιτούνται για να ληφθεί μια απόφαση. Αυτός ο νόμος ισχύει για μικρές ποσότητες πληροφοριών και για απλές και γρήγορες αποφάσεις, όχι για πολύπλοκες ενέργειες που περιλαμβάνουν εκτεταμένη ανάγνωση, έρευνα ή παρατεταμένη συζήτηση.

Πως γίνεται:

 • Εξαλείψτε την περιττή πολυπλοκότητα με το να μειώνετε το γνωστικό φορτίο, να κρατάτε τα πράγματα απλά και συνεχίζοντας να δοκιμάζετε πάντα με πραγματικούς χρήστες πριν προσθέσετε νέα χαρακτηριστικά στον σχεδιασμό.
 • Να είστε συνεπείς με τις προσδοκίες και την εντύπωση του χρήστη, επιτρέποντάς του να αναγνωρίσει αυτομάτως τη λειτουργικότητα ενός στοιχείου χωρίς προηγούμενη εξήγηση.
 • Χρησιμοποιείτε λέξεις και εκφράσεις που είναι εύκολες να κατανοηθούν, δίνοντας προτεραιότητα στις εξηγήσεις αντί για τεχνικούς όρους.
 • Τακτοποιείτε τις πληροφορίες για να είναι συνεπείς με τη σημασία τους.
 • Παρέχετε αποτελεσματική ενθάρρυνση και ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, χρησιμοποιώντας καταστάσεις προόδου, breadcrumbing και συμβουλές για την καθοδήγηση και την εύρεση.

Προτάσεις

 • Καθιστείτε σαφείς οι οδηγίες και οι προσδοκίες.
 • Εξηγείτε το νόημα των εικονιδίων και των συμβόλων και να είστε συνεπείς.
 • Δίνετε προτεραιότητα στις πληροφορίες σε μια λογική ακολουθία.
 • Χρησιμοποιείτε συνεπή πλοήγηση και σχεδιασμό διάταξης.

4. Αντιληπτές Πληροφορίες

Ο σχεδιασμός επικοινωνεί αποτελεσματικά τις απαραίτητες πληροφορίες στον χρήστη, ανεξάρτητα από τις συνθήκες περιβάλλοντος ή τις αισθητικές δυνατότητες του χρήστη. Μέσω κειμένου, εικόνων, ήχου ή βίντεο, βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες είναι εύκολα προσβάσιμες και κατανοητές από όλους. Πρόκειται για τον καλύτερο τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη τους χρήστες με αναπηρίες, όπως προβλήματα όρασης ή ακοής.

Πως γίνεται:

 • Χρησιμοποιείτε διάφορους τρόπους (εικονικούς, λεκτικούς, αφητικούς) για την ανακύκλωση των βασικών πληροφοριών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί παρέχοντας τόσο γραφικές όσο και πίνακες προβολής δεδομένων, επιτρέποντας στους χρήστες όχι μόνο την ευελιξία να επιλέξουν πώς να λαμβάνουν πληροφορίες, όπως προτείνεται στο “2. Ευελιξία στη Χρήση”, αλλά και την βοήθεια για την κατανόηση των προτύπων στα δεδομένα.

 • Παρέχετε αρκετή αντίθεση μεταξύ των βασικών πληροφοριών και του περιβάλλοντός τους.

 • Μεγιστοποιείτε τη “ευανάγνωστη” των βασικών πληροφοριών διακριβώντας τις πληροφορίες σας σε εύκολα κατανοητά τμήματα.

 • Διακρίνετε τα στοιχεία με τρόπους που μπορούν να περιγραφούν (π.χ.: καθιστάτε εύκολο να δοθούν οδηγίες ή κατευθύνσεις).

 • Παρέχετε συμβατότητα με διάφορες τεχνικές ή συσκευές που χρησιμοποιούν άτομα με αισθητικούς περιορισμούς.

Προτάσεις

 • Αποφύγετε το κείμενο πάνω σε εικόνες ή φόντα χαμηλής αντίθεσης.

 • Μην εξαρτάστε τη σημασία από το χρώμα ή τα εικονίδια για σημαντικές διακρίσεις.

 • Παρέχετε “λευκό χώρο” μεταξύ διάφορων στοιχείων και ενοτήτων.

 • Ορίζετε πάντα νέους όρους και αρκονύμους.

 • Αποφύγετε τη χρήση ειδικού ορολογίου (jargon).

 • Κάνετε τα παραδείγματα σας σχετικά για ένα ευρύ φάσμα μαθητών με διαφορετικά υπόβαθρα.

5. Ανοχή στο Σφάλμα

Ο σχεδιασμός ελαχιστοποιεί τους κινδύνους και τις ανεπιθύμητες συνέπειες από ατυχή ή απροσδόκητες ενέργειες. Προβλέπει διάφορες καταστάσεις και ενέργειες των χρηστών σχεδιάζοντας ένα περιβάλλον φιλικό προς το σφάλμα. Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορούν να παγιδευτούν σε μια γωνία ή να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζημιές στις πληροφορίες ή την πλοήγησή τους ατύχημα.

Πως γίνεται:

 • Διαταγή στοιχείων με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των σφαλμάτων: τοποθετήστε τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα στοιχεία και τα πιο προσβάσιμα. Απομονώστε, προστατέψτε ή εξαλείψτε τα επικίνδυνα στοιχεία (π.χ.: τοποθετήστε μόνιμες ή καταστροφικές λειτουργίες μέσα σε μενού και/ή πίσω από προειδοποιήσεις επιβεβαίωσης).

 • Παρέχετε προειδοποιήσεις σχετικά με κινδύνους και σφάλματα.

 • Παρέχετε χαρακτηριστικά ασφαλείας σε περίπτωση αποτυχίας (π.χ.: αναίρεση).

 • Αποθαρρύνετε τις ασυνείδητες ενέργειες σε εργασίες που απαιτούν επαγρύπνηση.

Προτάσεις

 • Βοηθήστε τους μαθητές να διορθώσουν τα λάθη τους ή να τα αποφύγουν.

 • Παρέχετε συνδέσμους προς υπηρεσίες βοήθειας και υποστήριξης.

 • Επισημαίνετε σημαντικά βήματα, όπως η υποβολή ενός τεστ ή την τελική έκδοση εγγράφων.

 • Καθορίζετε ημερομηνίες παραδόσεων στο πρόγραμμα μαθήματος και τις αναρτάτε συχνά στις σελίδες του μαθήματος.

 • Παρέχετε ανατροφοδότηση για σημαντικά στάδια σε έργα και ερευνητικά έγγραφα.

 • Δίνετε ευκαιρίες για πρόχειρα έγγραφα και δυνατότητα διορθωτικής υποβολής πριν από την τελική έκδοση.

 • Παρέχετε ένα πρακτικό τεστ με την ίδια μορφοποίηση όπως το πραγματικό τεστ.

 • Εισάγετε νέες τεχνολογίες με μια σταθερή δραστηριότητα εξάσκησης.

 • Σχεδιάστε για πολλαπλές χαμηλές στάδια αξιολογήσεις αντί για ένα μεγάλο στάδιο αξιολόγησης.

6. Χαμηλή Φυσική Προσπάθεια

Ο σχεδιασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και άνετα με ελάχιστη κόπωση. Όσοι έχουν προσωρινά ή μόνιμα προβλήματα κινητικότητας μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολία στο να μετακινήσουν το ποντίκι στο επιθυμητό σημείο. Γι’ αυτό είναι ζωτικής σημασίας ο σχεδιασμός για χαμηλή φυσική προσπάθεια. Μην απαιτείτε από τους χρήστες να πηγαίνουν προς τα πίσω και προς τα εμπρός στην οθόνη για να ολοκληρώσουν έναν μόνο ροή εργασίας.

Πως γίνεται:

 • Ομαδοποιήστε τις ενέργειες σε συγκεκριμένες περιοχές της οθόνης. Αυτό ελαχιστοποιεί τον αριθμό των φορών που χρειάζεται να μετακινήσετε το ποντίκι ή να τα βάλετε με τον αντίχειρά σας.
 • Ελαχιστοποιείστε τις επαναλαμβανόμενες ενέργειες και την διαρκή φυσική προσπάθεια (π.χ.: μειώστε τη χρήση του ποντικιού παρέχοντας συντομεύσεις πληκτρολογίου).

 • Επιτρέπετε στον χρήστη να διατηρεί μια ουδέτερη θέση του σώματος.

Προτάσεις

 • Μειώστε τον αριθμό των κλικ για να φτάσετε σε πόρους και δραστηριότητες.
 • Αποφύγετε τα επαναλαμβανόμενα ή περιττά βήματα.
 • Αφαιρέστε αναβοσβήνουσα ή παλμικά στοιχεία.
 • Μειώστε τους αισθητικούς αποσπασμούς στο περιεχόμενό σας.

7. Μέγεθος και Χώρος για Προσέγγιση και Χρήση

Παρέχεται το κατάλληλο μέγεθος και χώρος για προσέγγιση, επίτευξη, χειρισμό και χρήση, ανεξάρτητα από το μέγεθος του σώματος, τη στάση ή την κινητικότητα του χρήστη.

Πως γίνεται:

 • Παρέχετε μια καθαρή γραμμή ορατότητας προς τα σημαντικά στοιχεία και καθιστάτε την πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία άνετη σε διάφορες στάσεις (π.χ.: καθισμένοι, όρθιοι, περπατώντας στον δρόμο, αναπαυμένοι στο κρεβάτι).
 • Προσαρμόζεστε σε ποικίλες διακυμάνσεις στο μέγεθος του χεριού, των δακτύλων και της λαβής (π.χ.: το μέγεθος ενός δαχτυλικού αποτυπώματος του ενηλίκου είναι περίπου 1,6-2 εκ → περίπου 60-76px).

 • Παρέχετε κατάλληλο δυναμικό χώρο για τη χρήση τεχνολογίας βοήθειας, προσωπικής βοήθειας ή άλλων εργαλείων προσβασιμότητας και εισόδου (π.χ.: ειδικοί χώροι για εικονικά πληκτρολόγια, αναπτυσσόμενα μενού, και μενού περιβάλλοντος κλπ).

Προτάσεις

 • Επιτρέπετε την πρόσβαση στα εκπαιδευτικά υλικά και τους πόρους από την αρχή του μαθήματος.
 • Επεκτείνετε τις επιλογές για διαγωνίσματα ώστε να περιλαμβάνουν το πρωί και το αργό βράδυ.

 • Προσφέρετε “εικονικές” επιλογές για εκδηλώσεις και διαλέξεις και καταγράφετέ τες για όσους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν.

 • Σκεφτείτε προσεκτικά τις ημερομηνίες παραδόσεων και τους κατώτατους περιορισμούς.

 • Παρέχετε επαρκή χρόνο για δραστηριότητες, έργα και εργασίες.

 • Διασφαλίστε ότι όλες οι δραστηριότητες συμμορφώνονται με τους στόχους του μαθήματος.

 • Διατάξτε τα στοιχεία με βάση την προτεραιότητα.

 • Παρουσιάστε το περιεχόμενο με λογικό και συνεπή τρόπο.

 • Αποφύγετε την απαίτηση λήψης μεγάλου μεγέθους αρχείων.

 • Ροή βίντεο και πολυμέσα.

Skip to content