Παράρτημα

Κατάλογος πόρων, μέσων, εργαλείων και καλών πρακτικών Υλικό σχετικό με τις καλές πρακτικές σχεδίασης Designing for Inclusion [OER] | CommonSpaces Online assignments: Best practices for teachers to use with students [OER] | CommonSpaces Distance learning: 6 UDL best practices for online learning [OER] | CommonSpaces Α) Πολλαπλά μέσα ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ STUDENT Read more…

Skip to content