Καθολικός Σχεδιασμός UDL

Όπως είδαμε, οι αρχές καθολικού σχεδιασμού μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλά περιβάλλοντα, προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλόντων μάθησης, πόρων και μεθόδων διδασκαλίας. Αναγνωρίζοντας την ποικιλία των τρόπων με τους οποίους μαθαίνει ο καθένας, έχουν αναπτυχθεί θεωρίες μάθησης, όπως οι πολλαπλές νοημοσύνη από τον δάσκαλο και ψυχολόγο Howard Gardner που υποστηρίζουν σε Read more…

Skip to content